Vertrouwen en transparantie in politieoptreden


Amnesty International schrijft: “Etnisch profileren is stigmatiserend en versterkt negatieve vooroordelen over etnische minderheden. Door onevenredig veel controles uit te voeren van mensen van een etnische minderheid, krijgen omstaanders vaak de indruk dat mensen van een etnische minderheid iets fout hebben gedaan en trekken ze hier al snel hun conclusies uit. Mensen die regelmatig tegengehouden worden zonder gegronde reden, raken gefrustreerd en wantrouwen de politie. Er ontstaat een vertrouwensbreuk, die een serieuze barrière is voor goed politiewerk.”

Daarom zullen politiemensen altijd de reden noteren waarom ze een controle uitvoeren (met datum, plaats, tijdstip, bevoegdheid, reden voor controle en uitkomst). Gecontroleerde personen krijgen ook een bewijs van controle. Registratie van controles geeft meer inzicht en zal de effectiviteit van het politiewerk verbeteren.

Er worden bodycams gebruikt en er worden standaarden ontwikkeld om toegang en transparantie omtrent de beelden te verzekeren. Dit beschermt zowel de agenten als de burgers bij klachten.

Veiligheid >>

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?