Investeren in vertrouwen


Via wijkplannen, burgerbegrotingen, buurtvaders en -moeders, wijkteams, open scholen, feesten, stoeten en ontmoeting ... zorgt Groen voor een Antwerpen gebaseerd op vertrouwen. Een Antwerpen waar we moeilijkheden in samenleven oplossen door erover te praten en oplossingen te formuleren voordat het veiligheidsproblemen worden.

Hierover vind je heel wat voorstellen in de hoofdstukken kunst en cultuur, vrije tijd en verenigingsleven, samenleven, sociaal, senioren, stadsdemocratie …

Veiligheid >>

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?