De wijk vangt spanningen op en formuleert oplossingen


In elke wijk zijn er vanuit de overheid heel wat mensen en diensten aanwezig, zoals bibliotheekmedewerkers, jeugdinterventieteam, medewerkers van XTRA, buurttoezichters, wijkagenten … Zij houden de vinger aan de pols van de wijken. Buurtwerkers en hulpverleners krijgen ontzettend veel signalen die het beleid veel kunnen leren. Deze medewerkers vormen een cruciale schakel. Als we correct inspelen op de signalen die ze horen en doorgeven, kunnen we veel problemen voorkomen.

Als er mensen in de buurt last hebben van lawaaierige voetballende jongeren, kunnen we investeren in meer speel- en sportruimte, en in goede afspraken met zowel de jongeren als de buurtbewoners. Bij echte overlast zoals wildplassen, sluikstort, het niet opruimen van hondenpoep en vechtpartijen kan een zeer nabij en alert wijkteam van de politie een cruciale rol spelen om tot oplossingen te komen en de grenzen duidelijk te bewaken.

Absolute voorwaarde is een goede samenwerking én coördinatie door de stedelijke diensten tussen alle betrokken partijen bij overlast: buurtbewoners, middenveld, stedelijke diensten, politie, justitie. CO3 is hierbij een goed voorbeeld. Samen weten we meer dan alleen en kunnen we sneller oplossingen formuleren en implementeren.

Veiligheid >>

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?