Wonen

Voor Groen is de inzet van het woonbeleid het uitvoeren van artikel 1 van de wooncode: iedere Antwerpenaar heeft recht op een betaalbare en kwalitatieve woning. Die woning moet gezond en veilig zijn. Momenteel is er echter een wooncrisis in onze stad: onvoldoende sociale woningen, te weinig betaalbare en kwalitatief hoogstaande woningen op de privémarkt, onvoldoende transitwoningen, kamers en daklozenopvang, weinig tot geen betaalbaar woningaanbod voor grote gezinnen. Om het recht op wonen voor iedereen te garanderen is een geïntegreerde aanpak nodig.

In ons voorstel neemt de stad de regie van het lokale woonbeleid in handen. In het lokale woonoverleg brengt ze alle relevante partners, kennis en expertise rond de tafel. Die besteden aandacht aan wonen op maat (transitwoningen, crisiswoningen, begeleid wonen …), de kwaliteit van woningen, het omkaderen van wonen voor precaire doelgroepen en het ondersteunen en ontzorgen van verhuurders.

De stad ondersteunt de stedelijke woonraad als een onafhankelijk adviesorgaan waarin de expertise voor het ontwikkelen van stedelijk (sociaal) woonbeleid bijeengebracht wordt.

De stad doet alle inspanningen die nodig zijn om huurders van sociale woningen als ervaringsdeskundigen te betrekken bij het uitwerken van een stedelijk woonbeleid.

Meer over Wonen

<<< Terug naar overzicht >>>

 

Interesse in dit thema?

Door deze aanvraag te ondertekenen, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.