Neen aan dakloosheid


De stad investeert in het principe 'Housing First’ voor dakloze burgers en nieuwkomers met woonproblemen, en ondersteunt deze aanpak bij de welzijnspartners. Langdurig daklozen kunnen zo rechtstreeks een individuele woonst betrekken en behouden, mits intensieve begeleiding op maat. Omdat vele thuislozen niet alleen een huisvestingsprobleem hebben maar een brede waaier aan welzijnsproblemen, willen we het aanbod aan preventieve woonbegeleiding voor volwassenen uitbreiden. Er wordt niet repressief opgetreden tegen daklozen die echt leegstaande panden kraken.

Er is nood aan een referentieadres waar daklozen met al hun vragen en noden terechtkunnen, en waar zij geholpen worden om hun rechten te doen gelden. Daarnaast willen we de samenwerking met welzijnsorganisaties verderzetten en de dagopvang en winterwerking verder verbeteren.

Wie tijdelijk geen woning heeft, wordt opgevangen in een transitwoning. Het aantal transitwoningen in Antwerpen is nu veel te beperkt. Groen wil dit aantal systematisch uitbreiden. Containerwoningen kunnen hiervoor een oplossing bieden. Net zoals bij energieschulden moet op iedere melding van een dreigende uithuiszetting voor de vrederechter een huisbezoek volgen met aanbod tot schuldbemiddeling. Groen wil een structureel overleg met vrederechters om tot een betere coördinatie te komen.

Terug naar Wonen

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?