Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen


Antwerpen zet in op de screening van woningen met technisch advies, renovatiepremies en ondersteuning van huurders en eigenaars in verkrotte woningen. Voor het energiezuiniger maken van woningen kunnen gezinnen met een bescheiden inkomen aanspraak maken op een renteloze lening.

Groen wil de huisjesmelkerij drastisch bestrijden door intensieve woningcontroles rond veiligheid, gezondheid en minimaal comfort. We pleiten ook voor een veralgemening van het conformiteitsattest, dat functioneert als een keuringsbewijs voor de technische installaties, het risico op CO-vergiftiging, de vochtproblematiek, het sanitair, de verluchting en andere minimumnormen die de leefkwaliteit van een woning moeten garanderen. We stellen extra woontoezichters aan om de conformiteit van woningen te onderzoeken.

Bij overbewoning, huisjesmelkerij en onbewoonbaarheid zet de stad actief stappen om een procedure van administratieve handhaving tegen de huiseigenaar te starten. Heeft dit geen effect, dan contacteert de stad de Vlaamse wooninspectie die een strafrechtelijke procedure start. De burgemeester zoekt naar een geschikte herhuisvesting, waarvan de kosten kunnen verhaald worden op de eigenaar indien die voldoende vermogend is. We voorzien meer crisiswoningen voor slachtoffers van overbevolking, huisjesmelkerij en onbewoonbare woningen.

Groen wil een actieplan voor de verbetering van de woonkwaliteit voor het stijgende aantal noodkopers. Noodkopers zijn mensen die een huis, vaak in zeer slechte kwaliteit, kopen uit noodzaak omdat er geen woningen beschikbaar zijn tegen een redelijke (huur)prijs.

Renovatieteams helpen kwetsbare doelgroepen om hun renovatie in goede banen te leiden. Deze renovatieteams worden in samenwerking met sociale economieprojecten opgezet. Voor de renovatie kan een beroep gedaan worden op renteloze leningen.

De stad richt een woonloket op, dat de bewoners zowel fysiek als online kunnen raadplegen. Daar vindt de burger alle info over wonen: van bouwen over renovatie, duurzame materialen, energiezuinig bouwen, problemen met overbevolking, huisjesmelkerij en onbewoonbaarheid, premies, reglementen en uitleen van materiaal, tot mogelijkheden voor sociaal huren en kopen, recht van opstal en erfdienstbaarheden. Het loket informeert huurders bij de invoering van kwaliteitsnormen en de wijziging van de huurwetgeving, en helpt bij huurgeschillen. Eigenaars en verhuurders kunnen hier eveneens terecht voor hulp en ondersteuning. Antwerpen gaat voor een proactieve aanpak: de woondienst gaat actief op zoek naar inwoners met een woonvraag in plaats van te wachten tot zij zelf de weg vinden. Dat gebeurt bijvoorbeeld via buurtfeesten of laagdrempelige contactmomenten in alle districten.

Eigenaars kunnen financiële steun krijgen als ze hun woning verhuren aan een richthuurprijs. Ook de huursubsidies zijn gebonden aan richthuurprijzen. Hierdoor herstellen we de band tussen kwaliteit en prijs. Een eigenaar die investeert in zijn woning wordt hiervoor immers beloond door een hogere huurprijs. We willen daarnaast wonen boven winkels aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door een premie te geven aan eigenaars die deze ruimtes willen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of het stedelijk verhuurkantoor.

De stad sluit met de verenigingen van huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars een charter tegen discriminatie op de woningmarkt af. Samen met de bevoegde instanties zet de stad in op praktijktesten: gerichte controles om discriminatie op de Antwerpse huisvestingsmarkt op te sporen. Om de integratie van woonwagenbewoners in de buurt beter te laten verlopen, organiseert het bestuur een participatietraject met de bewoners en de buren.

Woonboten vormen mee de charme van onze stadshaven. De stad ontwikkelt een woonbotenbeleid, waarbij de huidige eigenaars van woonboten tegen aanvaardbare vergoedingen in de Antwerpse haven kunnen blijven, maar ook nieuwe woonboten in Antwerpen een thuishaven kunnen vinden.

Terug naar Wonen

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?