Leegstand vermijden


De stad Antwerpen doet alles om leegstand en verloedering van woningen tegen te gaan. Een rollend woningfonds zet de trend op het vlak van duurzaam wonen en bouwen. Het fonds koopt en renoveert verwaarloosde panden of vervangt ze door een nieuwbouw. De grond blijft eigendom van de overheid, de woningen worden in erfpacht gegeven aan marktconforme prijzen of er wordt een recht van opstal verleend om op de betrokken grond een woning te bouwen. De opbrengsten komen in het rollend woningfonds waarmee we opnieuw kunnen investeren.

Leegstand wordt aangepakt en slapende kavels worden geïnventariseerd. Bij vermoeden van leegstand gebruikt de stad alle mogelijke databases die hierover informatie kunnen opleveren (elektriciteit, water, gas). Met een verhoging van de heffing op leegstand en onbebouwde percelen zorgen we ervoor dat ze vrijkomen voor de bouw van betaalbare woningen in de stad. De stad stort de opbrengsten van de heffingen in het rollend woningfonds.

Terug naar Wonen

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?