Een woning is meer dan een dak en vier muren


Energie, gas en water zijn minimumvoorwaarden voor een menswaardig bestaan. De stad garandeert het recht op water en energie. Er zijn geen waterafsluitingen meer in Antwerpen. De stad neemt actief stappen om energiearmoede uit de wereld te helpen. Er is ook nood aan een preventief sociaal energiebeleid. Dat betekent niet alleen energiescans, maar bijvoorbeeld ook het aanbieden van isolatie aan gezinnen met een laag inkomen en leasing van energiezuinige verwarmingstoestellen. Zij kunnen ook een beroep doen op derdebetalersfinanciering voor energiebesparende investeringen in hun woning. Budgetmeters moeten vrij beschikbaar zijn, met de garantie van minimumlevering en voldoende oplaadpunten. De kosten voor de plaatsing en terugname van budgetmeters beperken we. Een sociaal tarief kan nooit hoger liggen dan de laagste energieprijs op de markt.

Sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW’s kunnen via groepsaankopen goedkopere tarieven onderhandelen bij energieleveranciers. Stad en OCMW promoten dit en maken het laagdrempelig. We investeren in woon-, energie- en waterwinkels die informatie verstrekken aan alle Antwerpenaars, met extra aandacht voor kwetsbare groepen.

Terug naar Wonen

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?