Ook kinderen in armoede hebben recht op volwaardig onderwijs

Een veertigtal mensen waren gisterenavond samengekomen in zaal Pluym; vertegenwoordigers uit sociale organisaties en het onderwijs en mandatarissen van de partij Groen. Samen zochten ze naar oplossingen om ieder kind voldoende kansen te bieden in het onderwijs. En dan vooral kinderen die leven onder de armoedegrens. Districtsschepen Karen Maes schetste eerst het kader van de problematiek: “Volgens UNICEF leeft in België 1 op 5 kinderen in armoede, in Antwerpen is dat al 1 op 4. 20% van die kinderen heeft thuis geen plaats om huiswerk te maken. Kinderen in armoede maken 4X meer kans om in het BUSO terecht te komen.” De schepen haalde ook enkele indicatoren aan voor Deurne: “47,1% van de kinderen heeft zelf een laag opgeleide moeder en 46,2% moet beroep doen op een schooltoelage wegens een beperkt gezinsinkomen.”

Levendig en geëngageerd

Daar bovenop zijn er volgens de schepen ook nog eens beïnvloedende factoren zoals infrastructuur, de verschillende achtergrond tussen leerkrachten en leerlingen, de thuissituatie van het kind en de omgeving waarin het kind leeft. De aanwezigen debatteerden dan over vier thema’s: de schoolkosten, een onderwijsondersteunend thuisklimaat, de betrokkenheid van ouders op de school en hoe kinderen voorbereiden op een schoolse structuur en omgekeerd. Het werden levendige gesprekken door geëngageerde deelnemers .

Drie besluiten

Op het einde van de avond kon schepen Maes uit de discussies drie besluiten puren. “Vooreerst  gebeuren er veel initiatieven naast elkaar. Sociale organisaties en scholen zouden vaker en meer met elkaar in gesprek moeten gaan. Een voorbeeld is ‘huistaakbegeleiding’ die door sommige verenigingen wordt aangeboden. Een tweede besluit is het pleidooi dat hier gehouden wordt voor de ‘brede school’. (nvdr. Dit is een concept waarbij een school samenwerkt met andere partners, zowel tijdens de schooluren als in de vrije tijd. Doel is om maximale kansen te geven aan kinderen.) Een school moet ook andere talenten ontwikkelen door een breder aanbod te geven. Dit kan dan als een ‘trigger’ werken naar de ouders.  Tenslotte moet er ook voldoende mensen voorzien worden om de uitdagingen in het onderwijs aan te gaan. Denk maar aan de realisatie van het M-decreet.(nvdr. decreet voor inclusief onderwijs, waarbij leerlingen met een beperking ook in het reguliere onderwijs kunnen plaatsnemen)”

Bedankt aan Gazet van Deurne voor het verslag van deze boeiende avond.

Onze volgende A Plus-avond vindt plaats in Borgerhout op 13 oktober. Inschrijven kan via http://www.antwerpenplus.be/kinderdromen_borgerhout

Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws van Groen Antwerpen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

4 reacties

Check je e-mail om je account te activeren.
  • followed this page 2016-10-13 13:28:08 +0200
  • published this page in Nieuws 2016-10-12 17:39:09 +0200
  • followed this page 2016-10-09 15:16:03 +0200
  • followed this page 2016-10-07 16:10:44 +0200