Slechts 18% van de werknemers in de haven gaan met de fiets of het openbaar vervoer. Dat cijfer moet omhoog.

24 Maart 2015

In de  die werd uitgedeeld op het voeten-in-de-sluis-event stond een bijzonder interessante grafiek over het woon-werkverkeer in de Antwerpse haven.Havenkrant

2% neemt het openbaar vervoer en 10% het collectieve busvervoer (georganiseerd door de bedrijven),  6% gaat met de fiets. De andere 81% gaat met de auto.

Er is dus heel wat winst te boeken om meer mensen via duurzame vervoersmodi naar hun werk te laten gaan. Maar daarvoor zijn wel de nodige maatregelen nodig.

Vanavond stelt Wouter Van Besien hierover vragen aan schepen Van Peel. Welke initiatieven onderneemt de schepen om die ommeslag naar duurzaam woon-werkverkeer voor de haven te makenWelke doelstellingen heeft schepen Van Peel voor ogen, binnen welke termijnenom het woon-werkverkeer in de haven duurzamer te maken

Het antwoord op deze vragen kunt u in de loop van de week hier nalezen.