Groen vreest meer overlast rond Sportpaleis

Het Sportpaleis maakt weldra haar nieuwe 'vervoersplan' bekend. Dit zou voor minder hinder bij grote evenementen moeten zorgen.

Uit de informatie die Groen opvroeg, valt echter te vrezen dat de overlast voor de buurt alleen maar zal toenemen.

Het openbaar vervoer kan de massale volksstromen niet aan, en De Lijn geeft aan dat extra capaciteit op de bestaande lijnen onmogelijk is. Het absurde gegeven dat parkeren in de straten rond het Sportpaleis goedkoper is dan parkeren op de parkings, maakt dat de parkeerdruk op de omliggende buurten onhoudbaar is.

Deurne, den Dam, Merksem en Borgerhout kreunen al jaren onder mobiliteitsproblemen.

Voor de getroffen buurten is het telkens ellende. Parkeerdruk, een oververzadigd openbaar vervoer, uitpuilende fietsenstallingen,… 

Groen blijft druk leggen op het Sportpaleis en de Stad om buurtbewoners te betrekken bij hun plannen.

Heb je vragen? Of zijn er nog andere bezorgdheden in dit dossier? Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

GVA_sportpaleis.PNG