Stad Antwerpen

Actueel

OCMW-raad Antwerpen

Donderdag 2 juli 2015 om 20u00

Lange Gasthuisstraat 39 - Koepelzaal

We hadden al de Hollandse knoop - de aansluiting van de ring met de nieuwe Oosterweel-autostrade. Daarvoor wordt stap voor stap duidelijk welke ramp dat is. Maar er is nog een knoop op de rechteroever: de Oosterweelknoop. Daar gebeurt de aansluiting met de nieuwe Scheldetunnel. Hier hebben we nu ook gedetailleerder kaartmateriaal van. Deze kaart is gepresenteerd op de Gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit van Antwerpen. We hebben de kaart op een luchtfoto's gelegd. (Onderaan deze pagina vindt u het kaartmateriaal in hoge resolutie).

Vandaag waren meer dan 100 Antwerpse groenen samen op het congres “Antwerpen dichtbij”.

In heel wat appartementsgebouwen of sociale woningbouw blijkt er slechts 1 watermeter te zijn voor meerdere woonheden. De kost van het waterverbruik wordt dan gewoon verdeeld onder de bewoners. Op die manier is er geen enkele stimulans om zuinig te zijn met water.

Op donderdag 28 mei 2015 is het OCMW-raad. Lees hier de belangrijkste agendapunten na.

De auditeur bij de Raad van State adviseert de raad om de milieuvergunning voor Summerfestival te schorsen omdat onvoldoende rekening werd gehouden met de geluidshinder voor de omwonend

Pagina's