Stad Antwerpen

Actueel

Het Antwerpse stadsbestuur verhuist de populaire festivals Laundry Day en Summerfestival naar de terreinen van de Middenvijver op Linkeroever. Groen vindt dat de stad een andere locatie moet zoeken, die een zekere toekomst biedt aan beide festivals, want de Middenvijver biedt die duidelijk niet.

Op de gemeenteraad van 21 oktober 2014 ondervroeg Freya Piryns schepen Heylen over de hoeveelheid restafval dat er jaarlijks in stad Antwerpen geproduceerd wordt. 

Joris Giebens ondervroeg op de commissie ruimtelijke ordening van 13 oktober 2014 schepen Van de Velde over de toekomst van de Konijnenwei. 

Het BAM-tracé, de Oosterweel-verbinding en alternatieven als de overkapping: je hebt er ongetwijfeld al veel over gehoord. Maar wat is de concrete impact ervan? Krijg je graag ter plekke tekst en uitleg over de effecten op mens en omgeving? Aarzel dan niet, spring op je fiets, breng vrienden en kennissen mee en doe op zondag 12 oktober 2014 mee aan de Ronde van de Ring.

Interpellatie Joris Giebens op gemeenteraad 23/9/2014

Tussenkomst Joris Giebens nav convenant Middenvijver

Freya Piryns, gemeenteraadslid Groen: "De slechte verkeersveiligheid in Antwerpen is een rechtstreeks gevolg van foute keuzes in het mobiliteitsbeleid. Zo lang koning auto mag regeren in de stad zijn dodelijke verkeersslachtoffers onvermijdelijk."

"Het is véél te vroeg om te concluderen dat festivals kunnen op de Middenvijver.", zegt Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, na de berichten hierover in de media. Vandaag werd bekend gemaakt dat het college vrijdag zal beslissen om Laundry Day en Summerfestival vanaf 2015 te laten doorgaan op de terreinen aan de Middenvijver. Schepen Van de Velde zou naar eigen zeggen rekening gehouden hebben met de bezorgdheden van district en buurtbewoners.

Groen Antwerpen dient vandaag bezwaar in tegen het ontwerp van wijziging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding. De Oosterweelverbinding blijft een fout project. Het is geen goed idee om een bijkomende snelweg door de stad te trekken, met alle lawaai en luchtvervuiling die dat met zich meebrengt.

Stel je voor: een mooie nieuwe brug voor fietsers over de Leien. Helaas sta je er als fietser wel in de file, want je kan de brug wel op fietsen, maar niet af. De brug eindigt namelijk op een trap en een liftje, waar amper 6 fietsen in passen. Een weinig aantrekkelijk voorstel voor fietsers. En toch is dat exact wat het stadsbestuur van plan is.

Pagina's