Stad Antwerpen

Actueel

De OCMW-raad van 20 maart keurde een project goed om kwaliteitsvolle babyvoeding gratis aan te bieden aan moeders die zich in een kwetsbare en precaire situatie bevinden. Het vorige bestuur startte dit project op, maar dreigde onder het nieuwe beleid in Antwerpen geruisloos afgevoerd te worden.

Ook de NMBS moet haar verantwoordelijkheid nemen voor het terrein van Spoor Oost. De gronden hebben een bestemming als gemeenschapsvoorzieningen - dat hebben ze tot op heden nog. Het overheidsbedrijf NMBS heeft het terrein geërfd.

Op 2 april vindt onze volgende politieke raad plaats.

Om 20u00 beginnen we met een toelichting over de campagne.

Daarna, om 20u30, zal de eigenlijke politieke raad plaatsvinden die zal gaan over grote mobiliteit.

Na het ontslag van de directeur van vzw Werkhaven, het sociale economiebedrijf van de stad Antwerpen, enkele

Groen Antwerpen nodigt jullie uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie!

Deze gaat dit jaar door in Fabriek Noord (Lange Beeldekensstraat 94).

Iedereen is welkom op deze avond waar verschillende sprekers hun licht werpen op het afgelopen jaar en ook natuurlijk op het komende verkiezingsjaar!

Om 19.30 uur vertrekt de murga 'los murginales' aan het kruispunt van de Breydelsstraat en Statiestraat waarna we in optocht tot aan Fabriek Noord gaan om de receptie feestelijk te openen!

Vandaag werd op de Raden van Bestuur van de Autonome Gemeentebedrijven Stadsplanning en GAPA aangekondigd dat deze entiteiten

Fractieleidster Meyrem Almaci vatte de meerjarenbegroting van het nieuwe Antwerpse stadsbestuur samen in een snedige tussenkomst op de gemeenteraad van november. U kan ze hier nalezen.

 

Groen Antwerpen stelde vanmiddag haar armoedeplan voor de stad voor. Het plan bevat naast een uitgebreide visie op de problematiek een uitgebreid pakket aan maatregelen om armoede te voorkomen en te bestrijden in Antwerpen.

 

De stad is niet langer van iedereen en straks de Kinderboerderij in Wilrijk ook niet meerHet stadsbestu

Pagina's