Stad Antwerpen

Actueel

Groen pleit voor het behoud van een zwembad in de Arenawijk. De komst van een Plopsaqua vier kilometer verderop is volgens de partij geen alternatief. “Een gezin met twee kinderen betaalt in het Arenabad 9 euro voor 1 zwembeurt, in een Plopsaqua is dat 79,80 euro”, zeggen gemeenteraadslid Joris Giebens en schepen Karen Maes . “Zelfs met een korting van 40% zoals de stad voorstelt, blijft dat 47,88 euro. Een ridicuul hoog bedrag voor wie een simpel baantje wil trekken.”

“De vergoedingen die Antwerps N-VA-schepen Koen Kennis opstrijkt voor zijn veertig mandaten zijn helemaal niet zo ‘bescheiden’ als hij zelf zegt”, meent Groen-fractieleider Wouter Van Besien. “De inkomsten voor zijn zitje bij Intermixt alleen al bedragen naar eigen zeggen 22.000 euro per jaar. Dat is meer dan de bestuurders van Publipart opstreken. Maar ook de vergoedingen van Kennis bij BAM en PMV-Vlaanderen lopen voor zover wij weten in de tienduizenden euro per jaar." Groen eist nu volledige transparantie, van schepen Kennis én van het volledige Antwerpse college.

Groen is met een petitiecampagne gestart om burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan te sporen om van gezonde lucht een topprioriteit te maken. Het doet dit binnen haar stadsdialoog A Plus, waarmee het een jaar lang samen met alle Antwerpenaren op zoek gaat naar oplossingen voor de grote uitdagingen in de stad. “Het huidig stadsbestuur doet veel te weinig inspanningen voor gezonde lucht”, zegt gemeenteraadslid Freya Piryns.

Een Antwerpse bestuurscoördinator die bevriende aannemers bevoordeelde, materiaal van de stad ontvreemdde en sjoemelde met diensturen, wordt door het stadsbestuur in bescherming genomen. Nochtans was de interne audit vernietigend. De bestuurscoördinator komt er met een tuchtstraf vanaf. Na meer dan een jaar aandringen, wil Groen nu antwoorden van burgemeester De Wever (N-VA).

“Het Oosterweeldossier zit volledig in de modder en de Vlaamse regering draagt daar zelf de verantwoordelijkheid voor”, zo reageert Wouter Van Besien (Groen) op de fundamentele kritiek van de auditeurs van de Raad van State. De Groen-fractieleider roept minister Ben Weyts (N-VA) op om zich niet verder vast te rijden in zijn eigen gelijk en dit rapport aan te grijpen om tot een historische consensus te komen.

 

Groen-fractieleider Wouter Van Besien roept in zijn nieuwjaarspeech de Antwerpse politici van links én rechts op om te stoppen met hun politieke spelletjes. “Het lijkt wel of de Antwerpse politici nog maar met 1 ding bezig zijn: zichzelf en hoe ze zich in 2018 zullen presenteren aan de kiezer. Met Groen willen we het hebben waar het echt om gaat: Antwerpen en hoe een betere stad maken waar iedereen zich thuis voelt. Het is tijd voor een nieuwe politiek.”

 

Antwerpen heeft nood aan meer zwembaden waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken.  Voor Groen moet zwemmen laagdrempelig en buurtgericht zijn. De geplande sluiting van het Arena-zwembad in Deurne staat hier haaks op. “Daarom pleiten wij voor een renovatie van het huidige bad of de integratie van een nieuw sportzwembad in de sporthal die aan de Arena-weide zal worden gebouwd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens.

De Antwerpse gouverneur heeft de beslissing van het Antwerpse OCMW om de uitbating van daklozencentrum De Vaart aan de commerciële groep G4S toe te kennen, geschorst. Onder meer Groen had hiertegen bezwaar ingediend.
 

De Vlaamse regering roept iedereen op om alternatieven te formuleren voor het nieuwe Saeftinghedok. Dat dit debat nu ten gronde kan gevoerd worden is een hele goede zaak. Groen vraagt immers al jaren om de efficiëntie van deze mega-investering tegen het licht te kunnen houden.
 

Zowel naar luchtvervuiling, bevolkingsdruk als geluidsoverlast dreigt de wijk Den Dam een onleefbaar stadsdeel te worden.” Tot die conclusie komt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens na het bestuderen van het voorontwerp masterplan voor de Slachthuissite, Noordschippersdok en Lobroekdok. “Als deze plannen worden uitgevoerd, wordt deze buurt dé schandvlek van Antwerpen.”

Pagina's