Stad Antwerpen

Actueel

“Dit legt een bom onder de toekomst van het sociaal werk. Het is een mokerslag voor alle sociaal werkers die zich al jarenlang dag in dag uit inzetten om mensen die het moeilijk hebben er weer bovenop te helpen.” Zo reageert Groen op de beslissing van het Antwerpse OCMW om daklozencentrum De Vaart in de toekomst te laten uitbaten door privébedrijf G4S.

Antwerpen zet het sociaal werk in de etalage. Buurtwerk, woonbegeleiding, daklozenopvang … stuk voor stuk worden ze op de markt gegooid.

Groen is verheugd en opgelucht dat het Sint-Annabos kan blijven bestaan. “Jarenlang hebben heel wat mensen van Linkeroever en ver daarbuiten zich verzet tegen de kap van het grootste stadsbos van Vlaanderen", zegt Wouter Van Besien. "Vandaag zien ze hun werk hiermee beloond. Dat verdient een pluim. Ik ben ook blij dat Vlaanderen en het stadsbestuur eindelijk tot het voortschrijdend inzicht komen dat gezonde lucht en groen belangrijk zijn voor Antwerpen."

In het jury-rapport over de kandidaten voor de uitbating van De Vaart staan grote fouten. Zo werd er geëvalueerd op hele andere criteria dan dat in de bevraging werden aangekondigd. Op basis van zo’n amateurisme kan je onmogelijk de beslissing nemen om een actor die al jarenlang prima werk levert in te ruilen voor een commerciële speler die niet over de ervaring en de contacten beschikt om deze taak goed in te vullen.
 
Donderdag staat op de OCMW-raad het resultaat van de marktbevraging rond de werking van inloopcentrum De Vaart geagendeerd.

De risico’s dat het een dure affaire wordt voor de consument zijn te groot.

Volgende maandag staat de verkoop van de aandelen van Eandis op de Antwerpse gemeenteraad geagendeerd.  

Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns vindt dat de stad veel te weinig doet op het vlak van verkeersveiligheid. “Het huidige bestuur investeert veel liever in campagnes die het irritante gedrag van weggebruikers viseren, dan in maatregelen die de verkeersveiligheid op irritante kruispunten verhogen. Nochtans is gedrag vaak het gevolg van infrastructuur. Eén jaar na de oproep van bezorgde ouders om kruispunten conflictvrij te maken, is er in de stad exact een half kruispunt conflictvrij gemaakt.

Groen vraagt dat burgemeester De Wever dringend werk maakt van de uitvoering van de aanbevelingen van Comité P om racisme en discriminatie binnen het Antwerpse politiekorps te stoppen. “Het ontslag van commissaris Jinnih Beels uit het Antwerpse korps bewijst dat racisme en discriminatie nog steeds gangbaar zijn”, zegt raadslid Ikrame Kastit. “De maatregelen die zijn genomen zijn vooral window dressing en zijn onvoldoende om een mentaliteitswijziging binnen het korps teweeg te brengen.”

In een eerste reactie trekt Groen-fractieleider Wouter Van Besien drie voorlopige conclusies uit het PLAN-MER van het studiebureau TML over de Antwerpse Ring. Eén: de R11-bis - het stokpaardje van Bart De Wever - biedt geen meerwaarde en moet worden geschrapt. Twee: de A102 werkt heel slecht in combinatie met het BAM-tracé en bijgevolg moet het BAM-tracé worden vervangen door het haventracé. Drie: de verkeerstechnische problemen met het Ringland-concept moeten opgelost worden.
 

De historisch waardevolle SAMGA-silo’s aan het Noordkasteel in de Antwerpse haven worden gesloopt.

Pagina's