Stad Antwerpen

Actueel

Groen vraagt dat er op korte tijd een externe audit komt van alle diensten en kabinetten die betrokken

De studie die schepen van onderwijs Claude Marinower (Open VLD) aangrijpt om het systeem dat voor een

De komende maanden rolt Groen een campagne uit om samen met de omwonenden uit Berchem

De loodswezensite aan de Antwerpse Scheldekaaien krijgt er een nieuwe toren bij van minstens 40 meter hoo

Groen verzet zich tegen de afschaffing van de voorrangsregels bij inschrijvingen in het onderwijs. Het stadsbestuur van N-VA, Open VLD en CD&V wil die zowel in het basis- als het secundair onderwijs weg.  “Door ze af te schaffen, splits je verschillende groepen en culturen op en zet je een rem op een onderwijssysteem dat integratie bevordert”, zegt gemeenteraadslid Freya Piryns. “Zeker in basisscholen, die erg buurtgebonden zijn, zou dit nefast zijn en ervoor zorgen dat zwakke en sterke leerlingen steeds meer naar verschillende scholen gaan.

“Dit is een eerste belangrijke overwinning”, reageert Groen-fractieleider Wouter Van Besien op de koerswijziging van de Vlaamse regering

Het Antwerpse stadsbestuur gaat de sociale hulpverlening ‘vermarkten’ zoals dat dan zo mooi heet. Dit betekent dat vanaf 2017 sociale opdrachten, zoals bijvoorbeeld de begeleiding en opvang van daklozen, niet meer worden toegewezen aan partnerorganisaties van de stad, maar voor vrije bieding op de markt worden aangeboden. Diegene die met het beste prijs-kwaliteitsaanbod komt, haalt de opdracht binnen. Met deze strategie hoopt N-VA een nieuwe impuls te geven aan een sector die volgens de partij al decennialang ‘gemonopoliseerd wordt’ door enkele vastgeroeste sociale organisaties.

Ringland is niet combineerbaar met de Oosterweelverbinding en een volledige overkapping van de Antwerpse Ring is onmogelijk. Dat blijkt uit antwoorden van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan Wouter Van Besien. De Antwerpse Groen-fractieleider roept intendant Alexander D’Hooge op om zich niet langer te verstoppen en het Oosterweel-tracé te verwerpen: “Het biedt onvoldoende kansen om de leefbaarheid van Antwerpen maximaal te verhogen, en dat is net de opdracht van de intendant.”

 

Groen schaart zich volmondig achter de petitie van stRaten-generaal en Ademloos tegen het BAM-tracé. Zeg jij ook nee tegen deze nieuwe autostrade door onze stad? Kies jij ook voor een volledige overkapping van de Antwerpse Ring en gezonde lucht voor alle Antwerpenaren?  Laat dan je stem horen en onderteken de petitie: www.ademloos.be/petitie/tegenbam

 

De Antwerpenaar produceert steeds meer restafval en sorteert steeds slechter.

Pagina's