Stad Antwerpen

Actueel

Op vraag van Groen voert het Antwerpse OCMW het systeem van de medische waarborg opnieuw in.

“In tegenstelling tot burgemeester De Wever (NV-A) zijn wij wél geschandaliseerd door de resultaten van het recente rapport van Comité P over het diversiteits- en antiracismebeleid van de Antwerpse politie”, zegt Groen-fractieleider Wouter Van Besien. “Daaruit blijkt dat er een angstcultuur heerst binnen het korps om racisme en discriminatie te melden. Dat moet stoppen. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben de realiteit nog niet kunnen veranderen.”

 

Groen-fractieleider Wouter Van Besien reageert vol ongeloof op de beslissing van de stad om de snelheid op de Slachthuislaan op te trekken van 50 naar 70 kilometer per uur. “De inwoners van den Dam vragen al jaren naar maatregelen om de Slachthuislaan veiliger te maken.  Deze beslissing staat daar haaks op en is een aanfluiting van het inspraak- en participatieproces dat met de buurt is opgestart.”

 

Groen begrijpt minister van Mobiliteit Ben Weyts (NVA) niet.“Voor de Brusselse Ring is hij voor het scheiden van de verkeersstromen, maar voor de Antwerpse Ring is hij ertegen”, zegt Wouter Van Besien in het opiniestuk dat op 15 april verscheen in Gazet van Antwerpen.

 

“De Oosterweelverbinding is meer en meer een spookdossier aan het worden.

Het was een schok die door Antwerpen ging toen het parket ons inlichtte over de Antwerpse agenten die beschuldigd worden van afpersing, diefstal en geweld en dat op mensen in precaire situaties. Hallucinant.

“Het doel van hulpverlening mag op geen enkel moment gericht zijn op winstbejag.” Dat zegt Groen-raadslid Ikrame Kastit als reactie op het voorstel van Antwerps schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau (NV-A) om het sociaal beleid van Antwerpen te vermarkten. “Het gevaar is dat sociale organisaties zich gaan richten op die groepen waarmee ze snel resultaat behalen. De allerzwaksten dreigen op die manier uit de boot te vallen.”

 

De mogelijke komst van een tweede vestiging van Ikea vlak bij het Antwerpse stadscentrum  opent de discussie naar de plaats van grootschalige winkelketens in verstedelijkt gebied. Levert veel jobs op is het argument dat voorstanders graag naar voor schuiven. Vierhonderd vijftig, maakt Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) zich in het geval van Ikea sterk. Ikea zelf doet liever geen harde uitspraken over jobcreatie. Maar geeft wel mee dat een nieuwe vestiging al snel goed is voor zo’n driehonderd extra banen.

 

Groen dringt er bij Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) op aan om de eerste waterbussen te laten varen op

In 2016 zullen er zich in de stad Antwerpen 4.760 vluchtelingen vestigen. Dat blijkt uit een berekening die OCMW-raadslid Dirk Avonts (Groen) maakte. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee, onder meer  op vlak van onderwijs, inburgering, huisvesting en werkgelegenheid. 

 

Pagina's