Stad Antwerpen

Actueel

43 Antwerpse gemeenten komen deze week op initiatief van Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis samen om

Groen schaart zich achter de idee om scholen langer open te houden, maar ziet meerdere hiaten in het voorstel van schepen Claude Marinower (Open VLD) om kinderen uit de kansarmoede te halen. “De achterstand die kinderen oplopen, begint in de kleuterschool”, zegt gemeenteraadslid Freya Piryns. “In Antwerpen piekt het aantal kleuters dat niet is ingeschreven voor de kleuterschool als nooit tevoren. Daar op inzetten, moet de eerste prioriteit zijn, anders verlies je al een groot aantal kinderen van bij de start. ”

Een OCMW runnen in een stad als Antwerpen is niet zo gemakkelijk. De stad kent heel wat complexe sociale problematieken, er zit niet zoveel geld in de stadskas en de politieke opinies binnen de OCMW-raad zijn heel uiteenlopend.

Op vraag van Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens heeft het Antwerpse stadsbestuur zich geëngageerd om een oplossing uit te werken voor Solidarity for All. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor vluchtelingen, daklozen en mensen in armoede. Ze is bedreigd in haar voortbestaan omdat ze het pand in de Van Noortstraat van waaruit ze werkt, moet verlaten. Dit pand is eigendom van de stad. Een alternatief is er voorlopig nog niet. 

Antwerpen gaat een actieplan opstellen voor de strijd tegen genitale verminking bij vrouwen. Er zal sterk ingezet worden op preventie, maar ook op ondersteuning van vrouwen uit risicogroepen. Opmerkelijk: dit initiatief kreeg de unanieme steun van alle partijen, meerderheid én oppositie.

Op 11 maart zal het vijf jaar geleden zijn dat de kernramp in Fukushima, Japan plaats had. Intussen besliste de federale regering om

Groen roept het Antwerpse stadsbestuur op om een informatiecampagne op te starten om het vertrouwen tussen de Antwerpenaar en het politiekorps te herstellen. Dat vertrouwen is na verschillende brutale politieoptredens volgens Groen-fractieleider Wouter Van Besien bij heel wat Antwerpenaren geschonden. "Een campagne is nodig om duidelijk te maken dat onze Antwerpse agenten handelen vanuit een duidelijke gedragscode. Die laat zich  samenvatten als: respectvol, correct en hoffelijk."

De Antwerpse politie kwam de voorbije week verschillende keren in opspraak omwille van brutaal politieoptreden. Dit gaat ten koste van het vertrouwen van de burger en plaatst de 90% andere politiemensen die wel goed bezig zijn, in een slecht daglicht.

Pagina's