Stad Antwerpen

Actueel

Zes op de tien Antwerpenaren (61%) is voorstander van een volledige overkapping van de Ring. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox. Het merendeel van de Antwerpenaren vindt ook dat het huidige Oosterweeltracé fout is en verder weg moet van de stad. Voor Groen-fractieleider Wouter Van Besien is de boodschap van de Antwerpenaar duidelijk: “Overkap de hele Ring, leg het tracé meer naar het noorden, betrek Ringland en geef de mensen een duidelijk perspectief.”

Amateuristisch en gebricoleerd. Dat is kort samengevat de reactie van Freya Piryns (Groen) op het verkeersonderzoek dat Bart De Wever gisteren presenteerde in de Antwerpse gemeenteraad. “De burgemeester toverde dit onderzoek uit zijn mouw om de gecontesteerde verkeerscampagne gericht op fietsers met cijfers te onderbouwen. Wat blijkt?

Na lang aandringen kregen we eindelijk inzage in het onderzoek dat aan de basis lag van de omstreden verkeerveiligheidscampagne. We geven graag het onderzoek vrij. Bekijk zelf de cijfers en leg ze gerust naast de campagne van de stad (http://www.meerveiligverkeer.be/).

1. Download het document HIER.

Groen heeft cijfers opgevraagd van de meest gevaarlijke kruispunten in Antwerpen. Helemaal op kop staat het kruispunt Franklin Rooseveltplaats-Van Ertbornstraat-Osystraat. Daar gebeurden vorig jaar maar liefst 31 ongevallen met letsel. Gewogen naar de ernst van de ongevallen komt het kruispunt Schijnpoortweg-Noordersingel-Slachthuislaan als slechtste uit de bus. Gemeenteraadslid Freya Piryns wil dat de stad de zwarte punten beter screent en bekijkt welke kruispunten er conflictvrij gemaakt kunnen worden.

Het Antwerpse stadsbestuur houdt geen rekening met de veiligheid van fietsers en voetgangers bij de heraanleg van de Noordersingel. Deze werken vormen de voorbereiding op aanleg van de Hollandse knoop en de Oosterweelverbinding. “De stad negeert in dit dossier het negatieve advies van de verkeerspolitie”, zegt Wouter Van Besien. “Die voorspelt tot 5 keer meer ongevallen na de heraanleg. Blijkbaar is veiligheid ondergeschikt aan de realisatie van deze nieuwe autostrade door de stad.

Voor het beheer van ons Groenhuis in Berchem zijn we op zoek naar een logistiek vrijwilliger die ervoor zorgt dat de Chapo een aangenaam huis is om in te vergaderen en te werken. De vrijwilliger zorgt onder andere voor een drankvoorraad die op peil blijft, post die gesorteerd wordt en duidelijke afspraken met de schoonmaakploeg. Heb je enkele vrije uren per week die je graag nuttig wil besteden met een fijne ploeg van vrijwilligers en medewerkers? Dan ben jij onze m/v/x!
 

Een coördinatiepunt voor burgerinitiatieven, een sociaal loket voor nieuwkomers en meer betaalbare sociale woningen. Groen-OCMW-raadslid Dirk Avonts roept het Antwerpse bestuur op om zijn verantwoordelijkheid te nemen om de Syrische vluchtelingen beter te begeleiden en te ondersteunen.

Pagina's