sociaal beleid

Toekenning van inloopcentrum De Vaart aan G4S kan niet doorgaan. De evaluatie van de ingediende dossiers is niet correct verlopen.

In het jury-rapport over de kandidaten voor de uitbating van De Vaart staan grote fouten. Zo werd er geëvalueerd op hele andere criteria dan dat in de bevraging werden aangekondigd. Op basis van zo’n amateurisme kan je onmogelijk de beslissing nemen om een actor die al jarenlang prima werk levert in te ruilen voor een commerciële speler die niet over de ervaring en de contacten beschikt om deze taak goed in te vullen.
 
Donderdag staat op de OCMW-raad het resultaat van de marktbevraging rond de werking van inloopcentrum De Vaart geagendeerd.

Sociaal beleid en kortetermijndenken gaan niet samen

Het Antwerpse stadsbestuur gaat de sociale hulpverlening ‘vermarkten’ zoals dat dan zo mooi heet. Dit betekent dat vanaf 2017 sociale opdrachten, zoals bijvoorbeeld de begeleiding en opvang van daklozen, niet meer worden toegewezen aan partnerorganisaties van de stad, maar voor vrije bieding op de markt worden aangeboden. Diegene die met het beste prijs-kwaliteitsaanbod komt, haalt de opdracht binnen. Met deze strategie hoopt N-VA een nieuwe impuls te geven aan een sector die volgens de partij al decennialang ‘gemonopoliseerd wordt’ door enkele vastgeroeste sociale organisaties.

Abonneren op RSS - sociaal beleid