Onderwijs

Onderwijs is een zeer brede materie met verschillende onderdelen en problemen. Groen wil in Antwerpen vooral iets proberen doen aan de ongekwalificeerde uitstroom waar het stedelijk onderwijs mee kampt. Onderwijs is een Vlaamse materie maar dat betekent niet dat Antwerpen geen proeftuin kan bieden voor vernieuwende projecten. We gaan de discussie aan met ouders, schoolgaande jeugd, leerkrachten, directeurs en deskundigen en trachten het onderwijs in Antwerpen te verbeteren en ons groen onderwijsnetwerk verder uit te bouwen.