Stadsontwikkeling

De bevolkingsdruk in onze stad stijgt aanzienlijk de komende jaren. Het is dus belangrijk dat we met Groen Antwerpen beginnen na te denken over antwoorden die we hierop kunnen formuleren. Waar zetten we al die woningen, scholen en voorzieningen?  Hoe houden we het 'leefbaar', met of zonder de overkapping van de ring? We houden hierbij rekening met alle mogelijke scenario’s, zonder te kiezen voor onbereikbare utopieën. Onze visie op de stad van morgen zal worden geschraagd door experten en gebaseerd op concreet onderzoek over waar we naartoe willen en hoe we dat gaan bereiken.