Niet één oplossing, maar een combinatie.

De grootste oorzaak van kinderarmoede is kansarmheid van de ouders. Dit moet aangepakt worden door een variatie aan oplossingen.

Eerst en vooral moet er gewerkt worden aan een betaalbare kinderopvang die ook buiten de normale werkuren voorhanden is. De tijd dat iedereen 9 to 5 ging werken is al lang voorbij. Veel warenhuizen en winkels gaan al heel vroeg open (werknemers moeten ook voor de openingsuren beginnen werken) en sluiten vaak pas om 19u of 20u. Dan is er meestal al geen kinderopvang meer mogelijk dus kunnen mensen dit werk ook niet aannemen. Kinderopvang moet bijgevolg ook mogelijk zijn buiten de conventionele uren.

De werkloosheid moet als tweede aangepakt worden. Mensen moeten geactiveerd worden om werk te zoeken en zodoende te kunnen voorzien in de noden van hun kinderen. Mensen die al lang werkloos zijn moeten hier op aangesproken worden en geholpen met hun zoektocht naar werk. Door de VDAB maar eventueel ook door maatschappelijke/sociale werkers. Wanneer mensen niet over de nodige kennis/talenten beschikken om werk te vinden moet hen dit aangeleerd worden door opleidingen, IBO of on the job training.

Mensen die dit niet willen meewerken in een activeringstraject moeten hier ook gevolgen van dragen zonder dat de kinderen eronder kunnen lijden. In de plaats van een leefloon kan men dan zoals bij schuldbemiddeling de nodige zaken aankopen voor de kinderen via de bemiddelaar en hetgeen die overblijft krijgt men dan in voedselbonnen. Op deze manier krijgen de kinderen alles wat er nodig is maar zijn de ouders niet meer in staat zaken voor zichzelf aan te schaffen en worden ze aangespoord om te gaan werken. Let wel. Dit is enkel voor de gevallen die profiteren van de sociale voorzieningen zonder actief werk te zoeken!

Werkgevers zouden moeten aangespoord worden om meer parttime werknemers aan te nemen (bijvoorbeeld belastingverlaging). Zo hebben ze meer werknemers nodig voor hetzelfde werk en worden er jobs gecreëerd die voor die belastingverlaging zullen betalen. Tegelijk is er meer tijd voor het gezin wanneer iemand parttime werkt wat ook weer de kinderen ten goede komt.

Kansarme kinderen zouden de nodige voorzieningen voor school moeten krijgen van de stad. Alsook elke dag een stuk fruit zodat ook het gezond eten gepromoot wordt. Het invoeren van een lokale munt die kansarme mensen kunnen krijgen voor vrijwilligerswerk en waarmee ze dan schoolspullen, groenten en fruit kunnen aankopen kan ook helpen om mensen een beetje verder te helpen en tegelijk ervoor te zorgen dat ze beter in de buurt integreren en actief deelnemen aan een beter buurtgevoel.


2 reacties

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • commented 2016-09-21 02:16:55 +0200
    Wat ik nog was vergeten was dat ook kansarme kinderen voldoende kansen moeten krijgen om deel te nemen aan zoveel mogelijk sportieve en culturele activiteiten. Hier kan een lager inschrijvingsgeld (of volledig terugbetaald) veel aan helpen. Hoe meer kinderen deelnemen en worden betrokken aan verschillende acitiviteiten, hoe sterker ze zullen staan in hun verdere leven.
  • published this page in Kinderdromen 2016-09-21 02:11:29 +0200