Het Toekomstverbond is een gouden kans voor minder verkeer en gezondere lucht. Maak er geen lege doos van.

Decennialang hebben de actiegroepen zich met hart en ziel ingezet voor een gezonde mobiliteitsoplossing voor Antwerpen. Met minder verkeer, meer groen en gezondere lucht.

In maart 2017 ondertekenden de actiegroepen, de Stad Antwerpen, de haven en de Vlaamse Regering dat Toekomstverbond. Dit akkoord moest zorgen voor minder autoverkeer, meer fiets en openbaar vervoer, een volledige overkapping en het doorgaand verkeer rond de stad. De uitwerking ervan moest gebeuren in goeie samenwerking en overleg tussen burgers, experts en overheid.

Na een jaar van overleg en samenwerking wordt duidelijk welke keuzes moeten gemaakt worden om de gemaakte afspraken effectief te realiseren. Volgende 5 keuzes zijn cruciaal om het plan te doen slagen:

1. Investeer in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur

Het Toekomstverbond is ambitieus: 50 procent van alle verplaatsingen zullen in de toekomst met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen, enzovoort moeten gebeuren. En nog maar 50 procent met de wagen.

Het is dus duidelijk: kies radicaal voor performant openbaar vervoer en investeer rijkelijk in fietsinfrastructuur. Gebruik het Ringspoor voor verplaatsingen in de stad. Vernieuw bestaande stations en open gesloten stations in de Ringzone. Leg nu al een Singelbus en start de concrete plannen voor een Singeltram.

Ook met de haven moeten er afspraken komen. Want in heel het Toekomstverbond is geen rekening gehouden met de plannen van de haven om nog meer containers naar Antwerpen te lokken. En dus ook meer vrachtverkeer en files.

2. Volledige overkapping

De overkapping mag er niet gaat uitzien als een Zwitserse kaas met grote gaten. Geen gaten dus van 150 meter om de 2 kilometer voor ons. Die zijn nodig voor de veiligheid, klinkt het. Maar het is ook mogelijk om de tunnels veilig te maken zonder gaten in de overkapping, tenminste als er zonder taboes over de sturing van het vrachtverkeer kan worden gesproken.

Het wordt bovendien elke dag duidelijker dat de Oosterweel kleiner moet dan voorzien. Dan spreken we over een echte ‘Oosterweel light’ met minder rijvakken, compactere op- en afritten en geen zwaar vrachtverkeer. Het Noordkasteel moet gered worden en de Hollandse Knoop ter hoogte van Schijnpoort moet véél compacter. De oorspronkelijke Oosterweelplannen vallen niet te rijmen met een volwaardige overkapping van de Ring. Dat is wat veel burgers nu merken bij het uittekenen van de overkappingsplannen.

3. Houd ook het Haventracé leefbaar

Ook de mensen in de Noordrand verdienen een leefbare omgeving. Met de huidige plannen van het haventracé vrezen ze veel hinder. We stellen voor om een extra, zesde segment, op te richten: het segment ‘Hoog-Noord, om ook in dat deel van de stad de leefbaarheid te garanderen.

4. Beginnen met twee grotere overkappingen

We kiezen in de eerste fase voor twee grotere overkappingen (zoals in Hamburg), en dus niet voor kleine versnipperde stukken. Zo kunnen mensen binnen en buiten Antwerpen zien dat overkappen echt een meerwaarde oplevert.

5. Een financieel plan

De overkapping van de Ring, de realisatie van Ringland, is een project dat nu door alle Antwerpenaars in het hart gedragen wordt. Het zal tijd en veel inzet van middelen vergen om deze droom waar te maken. We vragen de opmaak van een ondubbelzinnige meerjarenbegroting. Vandaag is er enkel zicht op 55 miljoen euro. Dat terwijl in een eerste fase 1,25 miljard werd beloofd. Daar is dus nog veel werk.

Als dit stadsbestuur en de Vlaamse regering het écht menen met het Toekomstverbond moeten ze op deze fronten meer actie tonen. Zo niet, dan wordt dit historische compromis herleid tot enkel een mooie en handige verpakking die een einde heeft gemaakt aan de procedureslag, mogelijks met hier en daar een stukje overkapping, als er al geld voor is. Dat is niet waar de actiegroepen zich decennialang met hart en ziel voor hebben ingezet.

Onderteken en deel jij ook deze vijf prioriteiten om ervoor te zorgen dat het Toekomstverbond de kansen krijgt die het verdient.

 

 

Wie tekende er nog?

6 signatures

Steun jij onze oproep?

.

6 reacties

 • @susannejortso tweeted link to this page. 2018-02-23 23:55:13 +0100
  Het Toekomstverbond is een gouden kans, maar maak er nu geen lege doos van! http://www.groenantwerpen.be/toekomstverbond?recruiter_id=156
 • tekende 2018-02-23 10:03:35 +0100
  De luchtkwaliteit en leefbaarheid van Antwerpen bewaren is prioriteit!
 • tekende 2018-02-23 08:52:34 +0100
 • posted about this on Facebook 2018-02-22 19:36:47 +0100
  Het Toekomstverbond is een gouden kans, maar maak er nu geen lege doos van!
 • tekende 2018-02-22 19:36:21 +0100
 • published this page in blog 2018-02-22 09:42:36 +0100