Veiligheidscamera's belangrijker dan investeren in jeugd en preventie?

30 November 2014

"Dit stadsbestuur vindt repressie belangrijker dan maatschappelijke omkadering en preventie.", aldus Meyrem Almaci, fractieleidster voor Groen in de Antwerpse gemeenteraad. " ."  Dat zegt Almaci naar aanleiding van de aankondiging van het Antwerpse stadsbestuur dat er opnieuw 35 nieuwe veiligheidscamera's bijkomen in de stad.Terwijl het ene na het andere maatschappelijke project sneuvelt, komt er camera na camera bij

Jaarlijks geeft dit stadsbestuur €900.000 uit aan veiligheidscamera's. Op die manier hoopt de stad de criminaliteit en de overlast de kop in te drukken. Maar daarbij vergeet ze dat het ondersteunen en versterken van de vele projecten waarin dit stadsbestuur de hakbijl zet net heel wat overlast en criminaliteit zou kunnen voorkomen.

Dit stadsbestuur schrijft liever GASboetes voor vuilniszakken op feestdagen, dan mensen te informeren. Dit stadsbestuur klaagt liever over het gebrekkig Nederlands van haar inwoners, dan een volwaardige bibliotheek te voorzien in Borgerhout. Dit stadsbestuur vindt het gerechtvaardigd dat jeugdorganisaties moeten besparen, terwijl er 1,2 miljard in politie wordt geïnvesteerd. Dit stadsbestuur investeert liever in veiligheidscamera's, dan in te zetten op straathoekwerkers en activiteiten voor de jeugd op pleintjes.

Budget voor politie is belangrijk, vindt Groen, maar een evenwichtige verdeling van de middelen in deze stad is ver zoek met dit stadsbestuur. Dat bleek nogmaals op de budgetbespreking afgelopen maandag in de gemeenteraad.

Dit stadsbestuur maakt foute keuzes. Door camera's alleen ga je de veiligheid in deze stad niet verhogen. Dat doe je ook en vooral door jeugdorganisaties alle kansen te bieden, door aangename leefstraten te maken, door het sociaal weefsel in deze stad te versterken, door middenveldorganisaties hun rol te laten spelen, door mensen uit armoede te helpen, door van straten en pleintjes levendige ontmoetingsplekken te maken, kortom door een warm beleid te voeren.

Ter herinnering, de verdeling van de budgetten in de Antwerpse meerjarenplanning 2014-2019:

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Die verdeling van de middelen, zegt veel over dit stadsbestuur.

Groen vindt dat dit anders en beter kan.