Trottoirs weghalen

Trottoirs zijn nog een zeer oud overblijfsel uit de tijd, dat de straten modderpoelen waren en de voetganger enigszins schone en droge voeten moest houden. Vanaf het moment dat de straten zijn uitgevoerd met een verhard en relatief schoon wegdek, verliezen trottoirs hun bestaansrecht als "veilige" doorgang voor voetgangers. Behoudens in situaties, waarin een duidelijke afbakening van voetpaden wenselijk/noodzakelijk is, is het aanleggen en onderhouden van een trottoir overbodig. In straten, waar auto's traag en voorzichtig moeten rijden (zoals binnenstad, 30 km zones, smalle straatjes, etc), zou kunnen worden bekeken of de trottoirs kunnen worden verwijderd. In woonerven hebben auto's sowieso geen voorrang, terwijl automobilisten in 30 km zones en in de (oude) binnenstad zeer voorzichtig moeten rijden vanwege het grote aantal voetgangers en fietsers. In dergelijke situaties biedt een (verhoogd) trottoir een aantal nadelen: 1. schijnzekerheid voor automobilist, denkende dat alle voetgangers altijd netjes op het trottoir blijven 2. trottoirs zijn doorgaans te smal 3. vaak staan er obstakels - parkeermeters, verkeersborden, straatmeubilair, etc 4. lastig voor rolstoelers, ouders met kinderwagens en buggy's 5. in de goot hoopt zich vuil op; vaak gooien mensen afval in de goot, terwijl een trottoirloze straat meer het idee geeft aan vervuilers dat hun afval door hen midden op straat wordt gegooid Voordelen van een trottoirloze straat: 1. betere toegankelijkheid voor hulpdiensten en veegwagens 2. minder onderhoudsgevoelig 3. er behoeven geen aparte trottoirtegels op voorraad te zijn voor reparaties; het is nl hetzelfde materiaal als de straat zelf 4. schoner, egaler aanzicht van de straat HOE HET NIET MOET: Falconplein. De rijweg wordt hier afgezoomd met belachelijk hoge boordstenen, vermoedelijk om automobilisten ervan te weerhouden om van de rijbaan af te wijken. Het plein wordt hierdoor een eiland, dat geen verbinding meer heeft met de omliggende straten. Rolstoelers en kinderwagens moeten voor hen onneembare hindernissen overwinnen om op het (als gezellig bedoelde) plein te komen. Dit had ook met andere middelen kunnen worden bewerkstelligd, zoals paaltjes, ornamenten of anderszins. HOE HET WEL KAN: Zwartzusterstraat. Voorheen een ongezellig ogende steeg met scheve basaltblokken en lelijke voetpaadjes, waar je nu eenmaal noodgedwongen doorheen moest. Thans een straat die veel uitnodigender is, open en vriendelijk.


2 reacties

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • commented 2016-12-17 17:47:34 +0100
    Ik denk dat het inderdaad een goed idee is om in trage straten geen trottoirs aan te leggen.
    Mits voldoende snelheidsremmers en paaltjes/plantenbakken/enz vind ik zo’n straten veel aangenamer.
  • published this page in Aangename straten 2016-12-09 21:34:56 +0100