Wie is wie

Peter zetelt in de Berchemse districtsraad voor Groen.

Johan zetelt in de Berchemse districtsraad voor Groen.

Tom Van den Borne is schepen in het district Antwerpen. Verantwoordelijk voor groendomein, leefmilieu, communicatie, stedelijk wijkoverleg en ontwikkelingssamenwerking.

Anne zetelt voor Groen in de districtsraad van Antwerpen. Daarnaast is ze lid van het partijbestuur van Groen Stad Antwerpen.

Tracy Enta is sinds maart 2016 lid van de districtsraad van Borgerhout voor Groen

Lieve Stallaert is schepen in het district Antwerpen. Ze is verantwoordelijk voor cultuur, senioren en sociale zaken.

Imade Anouri zetelt voor Groen in het Vlaams Parlement.

Walter Verbruggen zetelt voor Groen in de districtsraad in Deurne. Als voorzitter van de raadscommissie wordt Walter betrokken bij alle belangrijke beslissingen van het college. 

Hilde Smeulders zetelt in de districtsraad in Hoboken. 

Omar Fathi is schepen voor Groen in district Hoboken. Hij is verantwoordelijk voor jeugdbeleid, sociaal beleid en lokaal gezondheidsbeleid.

Oussama zetelt voor Groen in de districtsraad in Deurne.

Marij Preneel is sinds 2010 districtsschepen, van 2013 tot 2016 was ze voorzitster van het districtscollege in Borgerhout. Ze is bevoegd voor communicatie en wijkoverleg, openbare werken, groenvoorziening en afvalbeleid.

Arfan zetelt voor Groen in de districtsraad in Deurne.

Omar Al Jattari zetelt sinds 2013 voor Groen in de Borgerhoutse districtsraad. Sinds 1 janauri 2016 is hij schepen voor Groen Borgerhout. Hij is bevoegd voor jeugd en senioren.

Ilse De Schutter

Ilse De Schutter zetelt voor Groen in de districtsraad in Ekeren.

Anny

Anny Joossens zetelt voor Groen in de districtsraad in Ekeren.

Nadia Bachgada zetelt in de districtsraad in Borgerhout. 

Bart Staes zetelt voor Groen in het Europees Parlement.

Zorica Bunjevac districtsraadslid in Berchem. 

Karl Van den Brande

- Karl is sinds 2014 in de districtsraad van Wilrijk als afgevaardigde van GROEN.

- geboren op 21 januari 1954.

- Chiroleider op het Valaar.

- Op zijn 23 ste heeft hij de kans gehad om op de kinderboerderij van Wilrijk te beginnen als oprichter.

- Samen met Beatrijs heeft hij 4 kinderen en 4 pleegkinderen opgevoed. 

- Reeds 8 kleinkinderen en er mogen er nog meer komen.

- Onlangs op pensioen gegaan als verantwoordlijke van de kinderboerderij te Wilrijk.

- Net na pensioen het mandaat van Wendy G. op zijn schouders genomen.

Katleen Peleman zetelde in de districtsraad in Berchem voor Groen.

Regina Verstraeten zetelt vanaf november 2014 als raadslid voor Groen in de districtsraad van Antwerpen.

Karin Staes is schepen voor Groen in district Merksem. Ze is verantwoordelijk voor sociale zaken, jeugd, wijkoverleg en ruimtelijke ordening.

Ilse Van Dienderen is voorzitter van Groen district Antwerpen.

Lut Vergauwen is districtraadslid in Merksem.

Inge is districtsraadslid in Borgerhout. Ze leidt er de geemeenschappelijke fractie van Groen en sp.a.

Seppe is lid van de districtsraad van Borgerhout. 

Arben Gashi zetelt voor Groen in de districtsraad van Merksem. In zijn vrije tijd zet hij zich in voor de plaatselijke KSA.

Karen Maes is schepen in het college van Deurne. Ze is bevoegd voor sociale zaken, groen, senioren, samenleven, communicatie en inspraak.