Anne Poppe

Anne zetelt voor Groen in de districtsraad van Antwerpen. Daarnaast is ze lid van het partijbestuur van Groen Stad Antwerpen.

District / Afdeling: 

Antwerpen

Artikels

Dit bericht verscheen eerder in de Groenkrant District Antwerpen.

Als de Oosterweelverbinding er komt, moeten de bomen van het Sint-Annabos worden gerooid om ruimte te maken voor een slibstort. Het vervuilde slib uit de Schelde wordt daar opgeslagen en gesaneerd. De groene buffer tussen woonwijken en haven verdwijnt dan voor lange tijd.

Districtsraadslid Anne PoppeIn juni keurde het stadscollege het voorontwerp van het groenplan goed, een lijvig document dat alle

Naar goede gewoonte organiseert Groen District Antwerpen filmlunches.

Op de Facebookpagina van district Antwerpen  plaatsen we geregeld foto's. Die van 2014 hebben we gebundeld. Zo heb je een overzicht als je wil.

 

Door Antwerpen Noord komt een rode loper voor fietsers die de link moet maken tussen Merksem, Den Dam, het St Jansplein en de Stationsbuurt. Deze fietsroute is een gezamenlijk initiatief van het district Antwerpen en de stad. Het is een idee dat de voorbije jaren is gegroeid en nu concreet vertaald wordt in, onder andere, de toekomstige heraanleg van de Lange Dijkstraat als fietsstraat.

 

Pagina's