Dirk Avonts

Dirk Avonts is OCMW-raadslid voor Groen in Antwerpen.

District / Afdeling: 

Wilrijk
Stad Antwerpen

Artikels

Afgelopen week raakte bekend dat het Arbeidshof OCMW-Antwerpen heeft veroordeeld omwille van het tijdelijk schorsen van het leefloon van een man die twee keer onwettig afwezig was op een cursus Nederlands. Volgens het Arbeidshof kan een dergelijke schorsing niet omdat er vooraf geen duidelijke afspraken werden gemaakt via een Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI).
 

Mede onder impuls van Groen zag het Steunpunt Kwetsbare Zwangeren het licht in Antwerpen. Het doel is om zwangere vrouwen bij te staan die zich bevinden in een precaire sociale situatie, en zo deze hulp te concentreren en snel de juiste weg naar gepaste hulp aan te bieden. Ocmw-raadslid Dirk Avonts volgt de situatie nauwkeurig op, en hij stelt vast dat het steunpunt niet echt een steun is voor die kwetsbare vrouwen. Slechts 1 vraag op 5 krijgt een gunstig advies en de hulp waar moeder en kind recht op hebben. Deze situatie is onaanvaardbaar!

De OCMW-raad van 20 maart keurde een project goed om kwaliteitsvolle babyvoeding gratis aan te bieden aan moeders die zich in een kwetsbare en precaire situatie bevinden. Het vorige bestuur startte dit project op, maar dreigde onder het nieuwe beleid in Antwerpen geruisloos afgevoerd te worden.

Pagina's