Freya Piryns

Freya Piryns zetelt in de Antwerpse gemeenteraad. 

District / Afdeling: 

Berchem
Stad Antwerpen

Artikels

Amateuristisch en gebricoleerd. Dat is kort samengevat de reactie van Freya Piryns (Groen) op het verkeersonderzoek dat Bart De Wever gisteren presenteerde in de Antwerpse gemeenteraad. “De burgemeester toverde dit onderzoek uit zijn mouw om de gecontesteerde verkeerscampagne gericht op fietsers met cijfers te onderbouwen. Wat blijkt?

Na lang aandringen kregen we eindelijk inzage in het onderzoek dat aan de basis lag van de omstreden verkeerveiligheidscampagne. We geven graag het onderzoek vrij. Bekijk zelf de cijfers en leg ze gerust naast de campagne van de stad (http://www.meerveiligverkeer.be/).

1. Download het document HIER.

Groen heeft cijfers opgevraagd van de meest gevaarlijke kruispunten in Antwerpen. Helemaal op kop staat het kruispunt Franklin Rooseveltplaats-Van Ertbornstraat-Osystraat. Daar gebeurden vorig jaar maar liefst 31 ongevallen met letsel. Gewogen naar de ernst van de ongevallen komt het kruispunt Schijnpoortweg-Noordersingel-Slachthuislaan als slechtste uit de bus. Gemeenteraadslid Freya Piryns wil dat de stad de zwarte punten beter screent en bekijkt welke kruispunten er conflictvrij gemaakt kunnen worden.

Groen pleit voor een versnelde aanpak van de tien gevaarlijkste kruispunten in Antwerpen. “Dit kan door het conflictvrij maken van deze kruispunten zodat zwakke weggebruikers beter worden gescheiden van het autoverkeer.

Eind dit jaar vindt in Parijs een cruciale internationale klimaattop plaats. Groen Antwerpen ontbreekt niet en gaat mee met Climate Express om zo mee de broodnodige druk uit te oefenen op de beleidsmakers in Parijs.

Pagina's