Freya Piryns

Freya Piryns zetelt in de Antwerpse gemeenteraad. 

District / Afdeling: 

Berchem
Stad Antwerpen

Artikels

In het noordelijk deel van de stad en de Luchtbal worden op een goed jaar tijd +/- 1.250 bomen gekapt

Het Antwerpse stadsbestuur wil een lage-emissiezone (LEZ) invoeren, maar heeft nog geen concreet plan voorgelegd. Ondertussen blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) dat het fijnstofgehalte op meerdere plaatsen in Antwerpen jaarlijks wordt overschreden.

Freya Piryns interpelleerde schepen voor onderwijs Marinower over de forse besparing op het flankerend onderwijsbeleid.

Op de gemeenteraad van 15 december 2014 lagen 2 aanpassingen in ecologische premies van Stad Antwerpen voor.

Op de gemeenteraad van 21 oktober 2014 ondervroeg Freya Piryns schepen Heylen over de hoeveelheid restafval dat er jaarlijks in stad Antwerpen geproduceerd wordt. 

Pagina's