Hilde Smeulders

Hilde Smeulders zetelt in de districtsraad in Hoboken. 

District / Afdeling: 

Hoboken

Artikels

Voor Groen Hoboken stond de verkeersveiligheid altijd al vooraan op onze prioriteitenlijst. We zijn dan ook opgetogen over de uitbreiding en de duidelijke afbakening van vijf zones 30. Het advies daarover werd op de districtsraad van september goedgekeurd.