Ikrame Kastit

Ikrame Kastit is gemeenteraadslid in de stad Antwerpen

District / Afdeling: 

Borgerhout
Stad Antwerpen

Artikels

Groen-gemeenteraadslid Ikrame Kastit wil dat er een Antwerpse armoedetoets komt. “Armoede en kinderarmoede zijn dé schandvlek van Antwerpen”, aldus Kastit. “Met een armoedetoets wordt iedere beleidsbeslissing door een groep experten en mensen uit het veld geëvalueerd op de impact die ze heeft op armoede. Zo blijven enkel maatregelen over die een positieve invloed hebben op de strijd tegen armoede.”

Het Antwerpse stadsbestuur wil dat in de toekomst alle beslissingen rond de vermarkting van het sociaal beleid worden genomen door het college en niet meer door de gemeenteraad. Groen-raadslid Ikrame Kastit reageert verbouwereerd. “Dit betekent dat heel het debat over het sociaal beleid aan de openbaarheid wordt onttrokken. N-VA probeert hiermee om kritische stemmen in dit gevoelige dossier monddood te maken.”

 

Groen gaat opnieuw een klacht indienen bij de gouverneur om de toekenning van daklozencentrum De Vaart, het Zorghostel en Zorgaanbod aan G4S nietig te laten verklaren. “G4S heeft gelogen over een onbestaand partnerschap met Impuls, een Nederlands bureau gespecialiseerd in de begeleiding van dak- en thuislozen”, zeggen Groen-raadsleden Dirk Avonts en Ikrame Kastit. “Nochtans was dit partnerschap de belangrijkste reden om de uitbating toe te kennen aan G4S. Steeds meer wordt duidelijk dat niets N-VA tegenhoudt in haar drang om de zorgsector te commercialiseren.

Groen roept het stadsbestuur op om een onafhankelijke intendant aan te stellen voor sociaal beleid. Die moet de impasse doorbreken waarin het sociaal beleid zit nadat de stad heeft beslist om alle lopende procedures voor de projectoproepen sociaal werk stop te zetten. “Het vertrouwen tussen de stad, het OCMW en het sociale middenveld is volledig weg en de situatie zit muurvast. Enkel een open dialoog met alle betrokken partijen uit het werkveld en met alle politieke fracties kan dit herstellen”, zegt Groen-raadslid Ikrame Kastit. 

Het Antwerps college heeft beslist om alle lopende procedures inzake de projecten van sociaal werk met onmiddellijke ingang stop te zetten en als onbestaande te beschouwen. “Het zoveelste bewijs van het wanbeleid en het geklungel van N-VA in dit dossier”, reageert Groen-gemeenteraadslid Ikrame Kastit. “De experimenten met het sociaal werk hebben nu lang genoeg geduurd. Wij roepen het stadsbestuur op om nu definitief te stoppen met de hele vermarktingsoperatie en het vertrouwen met het middenveld te herstellen.”

Pagina's