Ilse De Schutter

Ilse De Schutter zetelt voor Groen in de districtsraad in Ekeren.

Ilse De Schutter

District / Afdeling: 

Ekeren

Artikels

Zoals op de meeste districtsraden, werden enkel vanuit onze hoek weer wat opmerkingen gemaakt.  Zo diende Ilse een amendement in op een advies van de meerderheid betreffende buslijn 33 en een voorstel tot advies in over autodeelproject Poppy.

Buslijn 33

2014_SV_00362 - Schriftelijke vraag van raadslid Ilse De Schutter:

Mobiliteit in ons district - Schriftelijke vraag - Tijdstip van indienen17 oktober 2014 21:21

Toelichting:

Deze districtsraad hebben we met Groen de nota "Visie Masterplan Ekeren-Centrum fase 1" niet goedgekeurd.  Ilse heeft de volgende tussenkomst:gebracht:

Tussenkomst Groen “Masterplan Ekeren-Centrum, district Ekeren. Visie

Aanleiding:

In het bestuursakkoord 2013-2018 voor de stad Antwerpen is opgenomen dat de stad samen met de districten aan buurtversterking doet door het ontwikkelen van de identiteiten van buurten en wijken, die zo veel mogelijk een duidelijke kern met voldoende buurtvoorzieningen hebben.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

 

Buurtbewoners en Groen vragen reeds van 1998 voor de aanleg van het fietspad Laar. Telkens doken er wel andere redenen in het dossier op om het fietspad uit te stellen. Toen dan eindelijk alles in kannen en kruiken was, vond het districtsbestuur (desondanks protest van Groen) het beter de werken weer uit te stellen. Reden was dat men in 2012 plots op het idee kwam om de werken van de aanleg van het fietspad uit te breiden met de heraanleg van de straat.

 

Pagina's