Ilse De Schutter

Ilse De Schutter zetelt voor Groen in de districtsraad in Ekeren.

Ilse De Schutter

District / Afdeling: 

Ekeren

Artikels

In navolging van het project voor een fuifzaal in Ekeren, bereidt Groen Ekeren een onderzoek voor rond de mogelijkheid van een dienstencentrum annex wijkcentrum op de Donk. Het doel hiervan is de sociale betrokkenheid te vergroten en een pleidooi te houden om voor de bevolking van de Donk een gemeenschapscentrum met uitgebreide dienstverlening te voorzien. Dit project is in een aanloopfase. Alle ideeën zijn altijd welkom. Neem hiervoor gerust contact op met onze groene districtraadsleden Anny Joossens en Ilse De Schutter.

De meerderheid heeft haar best gedaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. Toch hadden wij graag gezien dat er meer geld zou gaan naar sociale ondersteuning in plaats van nieuwe, jaarlijkse, vaste kosten. Digitale infoborden hebben immers ook jaarlijks onderhoud nodig. Bijkomend een mooie fontein op het nieuwe Kristus Koningplein zorgt ook voor een bijkomende jaarlijks kost die op 7 jaar de gerealiseerde besparing zal hebben teniet gedaan. Extra ondersteuning voor senioren (premie aanpassing woning) of aan verenigingen met een sociaal doel zouden voor Groen meer baat hebben.

Pagina's