Inge Jooris

Inge is districtsraadslid in Borgerhout. Ze leidt er de geemeenschappelijke fractie van Groen en sp.a.

District / Afdeling: 

Borgerhout

Artikels

Donderdag 24 mei gaat het mini-Moorkenspark eindelijk open voor de buurt. Veel redenen tot feesten ziet Groen niet. Terwijl de buurt aanvankelijk 8000 m² groen werd beloofd, blijft er een schaamlapje over van amper 900 m². De privéparking van de politie, die blijft, is anderhalve keer zo groot. Groen Borgerhout dient  een bezwaarschrift in. Daarin pleit Groen voor meer groen, meer veiligheid en meer open ruimte voor de buurt. Tegelijkertijd nodigt de partij de buurtbewoners uit om zich ook uit te spreken over de toekomst van het Moorkensplein en haar omgeving. 
 

Groen Borgerhout reageert ontgoocheld op de definitieve plannen voor het Moorkensplein in Borgerhout van het Antwerps stadsbestuur. "Zeven jaar geleden werd de buurt een echt park beloofd en een verkeersluw Moorkensplein", legt raadslid Inge Jooris uit. "Het huidig stadsbestuur heeft van het door de buurt gevraagde Reuzenpark (http://www.reuzenpark.be/) een kabouterpark gemaakt. Dit half plan is een gemiste kans voor de buurt. Zeker gezien de torenhoge bevolkingsdichtheid en het chronische gebrek aan groene ruimte in die buurt."

 

‘Als Rataplan zou verdwijnen, dan verliest Borgerhout een van haar culturele steunpilaren. Daarnaast zou het ook een enorme klap betekenen voor de buurt waarin Rataplan huist,’ vreest Inge Jooris, districtsraadslid voor Groen in Borgerhout. De partij dringt aan op een snel overleg tussen het districtsbestuur en het Antwerpse bestuur: ‘Alles moet nu in het werk gesteld worden om het Rataplan te redden.’

Oud-Borgerhout is een dichtbevolkt woongebied met een schrijnend tekort aan open en groene ruimte.

 

Maandag 27 april keurde de Borgerhoutse districtsraad unaniem het voorstel van fractieleidster Inge Jooris (Groen) goed om van verkeersveiligheid een prioriteit te maken. Jooris: “In 2014 verdubbelde het aantal verkeersdoden in Antwerpen, van 9 naar 20. Dit moet een wake-up call zijn voor de Antwerpse bestuursploeg. Het aantal verkeersslachtoffers moet dringend naar omlaag.”