Johan Malcorps

Johan zetelt in de Berchemse districtsraad voor Groen.

District / Afdeling: 

Berchem

Artikels

Groen Berchem toont zich een grote voorstander van het nieuwe Park Brialmont, maar pleit voor de integratie van de bestaande volkstuintjes in een openbaar Volkstuinpark dat de nadruk legt op ecologisch tuinieren en educatie.  “Met dit compromis komen we tegemoet aan zowel de verzuchtingen van de huidige tuiniers als aan de terechte vraag naar meer openbare, groene ruimte”, zegt Groen-raadslid Johan Malcorps.