Joris Giebens

Joris Giebens is gemeenteraadslid. 

District / Afdeling: 

Stad Antwerpen

Artikels

Antwerpen heeft nood aan meer zwembaden waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken.  Voor Groen moet zwemmen laagdrempelig en buurtgericht zijn. De geplande sluiting van het Arena-zwembad in Deurne staat hier haaks op. “Daarom pleiten wij voor een renovatie van het huidige bad of de integratie van een nieuw sportzwembad in de sporthal die aan de Arena-weide zal worden gebouwd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens.

Zowel naar luchtvervuiling, bevolkingsdruk als geluidsoverlast dreigt de wijk Den Dam een onleefbaar stadsdeel te worden.” Tot die conclusie komt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens na het bestuderen van het voorontwerp masterplan voor de Slachthuissite, Noordschippersdok en Lobroekdok. “Als deze plannen worden uitgevoerd, wordt deze buurt dé schandvlek van Antwerpen.”

Meer dan de helft van het personeel van de dienst vergunningen van de stad Antwerpen is er de voorbije twee jaar vertrokken of is langdurig ziek geweest. “Het zoveelste bewijs van de verziekte sfeer die er heerst sinds de komst van schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde (NV-A)”, zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. “Deze cijfers tonen aan dat de niet-aflatende, autoritaire inmenging van het kabinet in stedenbouwkundige dossiers, zijn tol begint te eisen.”

“Dit stadsbestuur faciliteert liever grote mega-winkelketens dan bloeiende handelskernen te ontwikkelen. En de files worden er alleen maar langer op.” Zo reageert Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen, op het nieuws dat het Antwerpse stadscollege beslist heeft dat Ikea een tweede winkel mag openen op de Havanasite op de Luchtbal.

Groen vraagt dat schepen van Sport Ludo Van Campenhout snel duidelijkheid schept voor skiclub Zondal in Deurne. Het reageert daarmee op de commotie die is ontstaan naar aanleiding van de mogelijke komst van een Plopsaqua-complex op de site waar nu de skischans staat.   

Pagina's