Joris Giebens

Joris Giebens is gemeenteraadslid. 

District / Afdeling: 

Stad Antwerpen

Artikels

De historisch waardevolle SAMGA-silo’s aan het Noordkasteel in de Antwerpse haven worden gesloopt.

Groen vraagt dat er op korte tijd een externe audit komt van alle diensten en kabinetten die betrokken

De loodswezensite aan de Antwerpse Scheldekaaien krijgt er een nieuwe toren bij van minstens 40 meter hoo

De mogelijke komst van een tweede vestiging van Ikea vlak bij het Antwerpse stadscentrum  opent de discussie naar de plaats van grootschalige winkelketens in verstedelijkt gebied. Levert veel jobs op is het argument dat voorstanders graag naar voor schuiven. Vierhonderd vijftig, maakt Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) zich in het geval van Ikea sterk. Ikea zelf doet liever geen harde uitspraken over jobcreatie. Maar geeft wel mee dat een nieuwe vestiging al snel goed is voor zo’n driehonderd extra banen.

 

Op vraag van Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens heeft het Antwerpse stadsbestuur zich geëngageerd om een oplossing uit te werken voor Solidarity for All. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor vluchtelingen, daklozen en mensen in armoede. Ze is bedreigd in haar voortbestaan omdat ze het pand in de Van Noortstraat van waaruit ze werkt, moet verlaten. Dit pand is eigendom van de stad. Een alternatief is er voorlopig nog niet. 

Pagina's