Joris Giebens

Joris Giebens is gemeenteraadslid. 

District / Afdeling: 

Stad Antwerpen

Artikels

De financiering van de verschillende Antwerpse districten is volledig scheefgetrokken en is niet meer afgestemd op de lokale noden van de bewoners. Tot die conclusie komen Groen-raadsleden Joris Giebens en Marij Preneel op basis van recente cijfers die Groen opvroeg bij schepen Koen Kennis (N-VA). Zo ontvangt het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo per inwoner een bedrag van 121 euro, terwijl Borgerhout het met 45 euro per inwoner moet stellen.

Deze legislatuur verdwijnt er meer dan 216 hectare natuur.

Op 15 juni werd het startschot gegeven voor een onlinebevraging over de toekomst van de gedempte Zuiderdokken.

De auditeur bij de Raad van State adviseert de raad om de milieuvergunning voor Summerfestival te schorsen omdat onvoldoende rekening werd gehouden met de geluidshinder voor de omwonend

100.000 nieuwe Antwerpenaren tegen 2030, waar gaan ze wonen, werken en zich ontspannen? Hoe zullen ze zich verplaatsen? Voor deze en zovele andere boeiende uitdagingen wil Groen antwoorden zoeken.

Pagina's