Joris Giebens

Joris Giebens is gemeenteraadslid. 

District / Afdeling: 

Stad Antwerpen

Artikels

De stad start met de opmaak van een structuurschets voor Berendrecht en Zandvliet. Die structuurschets moet er voor zorgen dat de verschillende functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, landbouw en industrie een plaats krijgen in de polderdorpen.

 

Pagina's