Karen Maes

Karen Maes is schepen in het college van Deurne. Ze is bevoegd voor sociale zaken, groen, senioren, samenleven, communicatie en inspraak. 

District / Afdeling: 

Deurne

Artikels

Mede dankzij Groen Deurne kunnen alle inwoners van Antwerpen in het toekomstige waterpark aan de Ruggeveld aan een democratische prijs een baantje komen trekken. Voor het gebruik van het baantjesbad zullen ze namelijk dezelfde prijs betalen als nu in het Arenazwembad of het zwembad Groenenhoek in Berchem. Ook voor alle Antwerpse scholen én verenigingen geldt dit stedelijke zwemtarief. We zijn blij dat het stadscollege ons advies hierin heeft gevolgd. 

Groen pleit voor het behoud van een zwembad in de Arenawijk. De komst van een Plopsaqua vier kilometer verderop is volgens de partij geen alternatief. “Een gezin met twee kinderen betaalt in het Arenabad 9 euro voor 1 zwembeurt, in een Plopsaqua is dat 79,80 euro”, zeggen gemeenteraadslid Joris Giebens en schepen Karen Maes . “Zelfs met een korting van 40% zoals de stad voorstelt, blijft dat 47,88 euro. Een ridicuul hoog bedrag voor wie een simpel baantje wil trekken.”

Op 8 juli nam de stad Antwerpen een betreurenswaardige beslissing over het buurtwerk, zonder voorafgaand overleg met het district en het middenveld. De samenwerkingsovereenkomst met twee opdrachten van Samenlevingsopbouw , buurtwerk Kiel/Dinamo en het woonproject op den Dam werden stopgezet. Deze middelen worden nu op de markt gebracht, terwijl er al jarenlang een goede structurele samenwerking is met buurtwerk Dinamo ter plaatse in het district.  Ze hebben hun expertise meermaals bewezen in verschillende projecten die we samen met hen hebben uitgevoerd.

Sinds augustus kunnen senioren en minder mobiele mensen in Deurne een fietstaxi nemen. De taxi vervoert hen in een straal van zes kilometer voor amper 2 euro voor een half uur. De chauffeurs zijn vrijwilligers die niet in een gewone job terecht kunnen.

De buurtbudgetten zijn een belangrijk groen accent in ons nieuw bestuursakkoord. Voor Groen gaat inspraak en participatie verder dan een info moment of bewonersvergadering. Daarom kozen we ervoor om enerzijds nog meer in te zetten op onze buurtmobiel en anderzijds bewoners te stimuleren en ondersteunen om samen met ons District hun buurt ‘te maken’. Dit doen we door de invoering van het buurtbudget. Eind juni werd het toelagereglement gestemd in de districtsraad.

Pagina's