Karin Staes

Karin Staes is schepen voor Groen in district Merksem. Ze is verantwoordelijk voor sociale zaken, jeugd, wijkoverleg en ruimtelijke ordening.

District / Afdeling: 

Merksem

Artikels

Een forse toename van het verkeer in de straten van Merksem, een sterke stijging van de luchtverontreiniging vanaf de Groenendaallaan en het schrappen van de geplande eco-wijk op de plaats van de IJzerlaanbrug. Dat zijn de belangrijkste analyses die Groen maakt in een impactstudie over de komst van Oosterweel voor Merksem.

Vandaag stapte schepen Van de Velde met een voorontwerp-groenplan naar de pers. Dat is merkwaardig, want geen enkel district was hiervan op de hoogte. Nochtans is dit een gemengde bevoegdheid, iets waar je logischerwijs over samenwerkt. 

Al meer dan tien jaar is er vanuit de jeugd vraag naar een zaal om fuiven en optredens te organiseren met de nodige ondersteuning en aan jeugdvriendelijke tarieven. Door het vrijkomen van de rechterremise van Bouckenborgh is nu de perfecte locatie gevonden. Merksem kan terecht fier zijn op een bloeiend verenigingsleven. Alleen al wat betreft jeugd zijn er een 15-tal jeugdverenigingen.

Na het engagement in het bestuursakkoord van Merksem om op zoek te gaan naar een fuifzaal, en het collegiale standpunt om te onderzoeken hoe de rechterremise van Bouckenborgh best omgebouwd wordt tot polyvalente ruimte, blijkt er plots een kink in de kabel. Districtsvoorzitter Bungeneers legt tegen alle afspraken in, zonder overleg, eenzijdige verklaringen af en belooft de rechterremise van Bouckenborgh voor pers en publiek aan de Heemkundige Kring.

Op zondag 11 mei komt Mieke Vogels in Merksem praten over de gezondheidszorg. In haar nieuwe boek 'De rekening van de verzuiling' tekent ze de weg uit voor het zorgzame Vlaanderen van de 21ste eeuw.

Pagina's