Katleen Peleman

Katleen Peleman zeteldeĀ in de districtsraad in Berchem voor Groen.

District / Afdeling: 

Berchem