Lieve Stallaert

Lieve Stallaert is schepen in het district Antwerpen. Ze is verantwoordelijk voor cultuur, senioren en sociale zaken.

District / Afdeling: 

Antwerpen

Artikels

Het district Antwerpen laat haar bewoners rechtstreeks meebeslissen over 10% van de districtsbegroting voor 2015, zo'n 1,1 miljoen euro. Inspraak en participatie vormen voor Groen een belangrijk hoofdstuk in het bestuursakkoord van het district Antwerpen en de burgerbegroting toont dat eens te meer aan. Dit voorjaar worden, verspreid over het district 12 startmomenten georganiseerd waar geïnventariseerd wordt wat de inwoners zeker als thema's benadrukt willen zien in de begroting.

Pagina's