Marij Preneel

Marij Preneel is sinds 2010 districtsschepen, van 2013 tot 2016 was ze voorzitster van het districtscollege in Borgerhout. Ze is bevoegd voor communicatie en wijkoverleg, openbare werken, groenvoorziening en afvalbeleid.

District / Afdeling: 

Borgerhout

Artikels

De financiering van de verschillende Antwerpse districten is volledig scheefgetrokken en is niet meer afgestemd op de lokale noden van de bewoners. Tot die conclusie komen Groen-raadsleden Joris Giebens en Marij Preneel op basis van recente cijfers die Groen opvroeg bij schepen Koen Kennis (N-VA). Zo ontvangt het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo per inwoner een bedrag van 121 euro, terwijl Borgerhout het met 45 euro per inwoner moet stellen.

In de Gazet van Antwerpen wordt terecht aangeklaagd dat het district Antwerpen (het mag dan wel het grootste zijn) evenveel investeringsbudget krijgt als alle andere districten samen. Het probleem is niet dat het district Antwerpen te veel krijgt, het probleem is dat de rest te weinig krijgt. Van de hele begroting gaat 2% naar de districten. Dat is wel heel erg mager. Met de dotatie die Borgerhout krijgt, kan het welgeteld twee straten per jaar aanpakken. Borgerhout telt 200 straten.  Aan dit tempo duurt het dus een eeuw vooraleer alle straten een keer aan de beurt zijn geweest.

Borgerhout heeft er sinds kort een nieuw plein bij: het Vinçotteplein. Het plein is gelegen tussen de Vinçottestraat, de Kattenberg en de Cronjéstraat. Vandaag wordt het officieel geopend. Districtsschepen van Publiek Domein Roger Koreman is trots op het resultaat: “Er was al een plein, maar door de heraanleg is het plein veel groter geworden. Het Vinçotteplein loopt nu van gevel tot gevel, er is geen ruimte meer voor doorgaand verkeer. Het voetbalveld werd volledig vernieuwd, en de banken aan de rand van het gras nodigen uit om er gezellig te blijven zitten.

Pagina's