Marij Preneel

Marij Preneel is sinds 2010 districtsschepen, van 2013 tot 2016 was ze voorzitster van het districtscollege in Borgerhout. Ze is bevoegd voor communicatie en wijkoverleg, openbare werken, groenvoorziening en afvalbeleid.

District / Afdeling: 

Borgerhout

Artikels

Vandaag stapte schepen Van de Velde met een voorontwerp-groenplan naar de pers. Dat is merkwaardig, want geen enkel district was hiervan op de hoogte. Nochtans is dit een gemengde bevoegdheid, iets waar je logischerwijs over samenwerkt. 

 

28 mei is de laatste dag om bezwaar in te dienen tegen de bouwaanvraag voor een deel van de voorbereidende werken van de Oosterweelverbinding. De bouwaanvraag gaat over

Deze ochtend kwam een jongetje om bij een tragisch fietsongeval in de Kroonstraat in Borgerhout. Het districtsbestuur reageert verslagen. Districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen) "Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het is de nachtmerrie van elke ouder om je kind op die manier te verliezen. Het nieuws heeft ons allemaal diep geraakt. Het districtscollege van Borgerhout biedt zijn medeleven aan de familie aan."

Pagina's