Marij Preneel

Marij Preneel is sinds 2010 districtsschepen, van 2013 tot 2016 was ze voorzitster van het districtscollege in Borgerhout. Ze is bevoegd voor communicatie en wijkoverleg, openbare werken, groenvoorziening en afvalbeleid.

District / Afdeling: 

Borgerhout

Artikels

Maandag 23 maart werden de definitieve plannen voor de heraanleg van de Noordersingel tussen Schijnpoort en Turnhoutsepoort gepresenteerd op de raadscommissie in Bo

Het lijkt erop dat de foorkramers nu toch "ja" zeggen tegen de plannen om de Sinksenfoor naar Spoor Oost te verhuizen.

Over exact 104 dagen staat de Sinksenfoor op Spoor Oost. De bewoners van de appartementsgebouwen van Hof ter Lo en de bewoners uit de nabijgelegen wijk rond het Terloplein weten van niets. Ook het districtsbestuur is niet op de hoogte van het exacte foorplan: waar komt de parking voor bezoekers van de foor? Hoe staan de kramen georiënteerd? Waar is de toegang voor vrachtwagens en auto’s? Welke normen worden gehanteerd voor lawaaioverlast en tot hoe laat mogen de attracties open blijven?

Het districtsbestuur van Borgerhout is tevreden dat burgemeester De Wever in zijn nieuwjaarsspeech kiest voor een gezamenlijke toekomst. Borgerhout kan zich helemaal vinden in een beleid waarin “niet de afkomst, maar de toekomst van belang is”. Borgerhout heeft meteen enkele suggesties voor de burgemeester om dat beleid vorm te geven in één van de armste en jongste districten van zijn stad.

Pagina's