Marij Preneel

Marij Preneel is sinds 2010 districtsschepen, van 2013 tot 2016 was ze voorzitster van het districtscollege in Borgerhout. Ze is bevoegd voor communicatie en wijkoverleg, openbare werken, groenvoorziening en afvalbeleid.

District / Afdeling: 

Borgerhout

Artikels

Het districtsbestuur van Borgerhout beloofde de initiatiefnemers van Ringland bij de doortocht van ‘Ringland on Tour’ in Borgerhout op 28 oktober 5000 euro voor de studie van Ringland. Borgerhout wil op die manier zijn steentje bijdragen aan de 100 000 euro die nodig is om de realisatie van Ringland grondig te bestuderen.

Het districtsbestuur van Borgerhout is het niet eens met de uitspraak van burgemeester De Wever dat een fietspad op de Turnhoutsebaan “simpelweg onmogelijk” is. “Dit is allerminst onmogelijk, kijk maar naar de Carnotstraat die in het verlengde van de Turnhoutsebaan ligt en waar langs beide zijden van de weg een fietspad ligt. De Wever moet het eerlijk spelen: het stadsbestuur WIL geen fietspaden, omdat het de Turnhoutsebaan wil behouden als invalsweg voor autoverkeer van de E313/E34 van en naar de stad,” reageert districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen).

De afgelopen 500 dagen kwam het Antwerpse college geregeld in

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis stelde de voorlopige versie van het Antwerps mobiliteitsplan voor aan de pers. Een eerste blik op dit mobiliteitsplan leert ons dat dit stadsbestuur de verdere verfietsing stop zet om plaats te maken voor autogebruikers van buiten de stad. Dit stadsbestuur wil voor elk wat wils: én auto's én openbaar vervoer én fietsers én voetgangers. Dat klinkt goed, maar de ervaring leert dat een efficiënt mobiliteitsbeleid keuzes maakt, en radicaal inzet op duurzaam vervoer. Als we dat nu niet doen, staat Antwerpen over vijf jaar nog even stil als nu.

 

Pagina's